suwnice pomostowe

Co powinien wiedzieć operator suwnic specjalistycznych?

Nie każda osoba jest w stanie operować suwnicami. Niezbędne są do tego egzaminy, dzięki którym osoba zainteresowana jest w stanie zdobyć uprawnienia do sterowania tym urządzeniem (legitymację UDT). Aby przygotować się do egzaminu, przyszły operator musi zaznajomić się z podstawowymi pojęciami, które ułatwią mu późniejszą pracę.

Suwnice do hali

suwnice pomostowePowinien zapoznać się między innymi z definicją suwnicy, podziałem jej ze względu na zastosowanie, parametrami pozwalającymi kontrolować pracę, a także samą obsługą sprzętu. Suwnica to nic innego jak jeden z rodzajów dźwignicy odpowiedzialnej za bliski transport towarów. Stosuje się ją nie tylko w magazynach, ale również w portach, na dużych placach budowy oraz niektórych halach produkcyjnych. Urządzenie podlega Urzędowi Dozoru Technicznego i można je podzielić, chociażby ze względu na sposób sterowania. Operator ma możliwość obsługi urządzenia zdalnie, z kabiny lub z poziomu roboczego. Ze względu na zastosowanie suwnic, dzieli się je na pomostowe, półbramowe oraz bramowe. Specjalistyczne suwnice pomostowe wykorzystywane są przede wszystkim na halach produkcyjnych i montuje się je tuż przy suficie.

suwnice pomostowePółbramowe również umieszcza się wewnątrz (np. magazynów), jednak nie montuje się ich przy sufitach, lecz hybrydowo – jedna ze stron oparta jest na bocznej podporze przymocowanej przy podłożu na torowisku, a druga jest oparta na torowisku przy konstrukcji hali. Suwnica bramowa stosowana jest natomiast zazwyczaj na zewnątrz i z jej pomocą rozładowuje się kontenery, statki, wagony lub naczepy. Operator suwnicy powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, ile dane urządzenie jest w stanie podnieść. Musi zatem zwrócić uwagę na udźwig sprzętu, czyli maksymalną masę możliwą do przeniesienia, a także wysokość podnoszenia, maksymalną prędkość jazdy, podnoszenia i przenoszenia oraz rozpiętość suwnicy i grupę natężenia pracy. Przed przystąpieniem do egzaminu, operator musi wiedzieć, co znajduje się na panelu sterowniczym – jest to, chociażby wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy, a także przyciski do sterowania pracą urządzenia, w tym wciągarką lub wciągnikiem. Są to zaledwie podstawy, które stanowią część egzaminu przeprowadzanego na uprawnienia operatora suwnic.

Aby obsługa urządzenia przebiegała w sposób prawidłowy i bezpieczny, przyszły operator powinien zapoznać się również z elementami bezpieczeństwa stosowanymi podczas pracy oraz szczegółową budową każdej z suwnic. W tym celu można się udać na organizowane kursy z zakresu obsługi różnych suwnic.