kamery kanalizacyjne

Inspekcja kanalizacji – rodzaje badań

Choć w średniowieczu obywano się bez kanalizacji, dziś nie wyobrażamy sobie takiego rozwiązania. Budując osiedle, skupiamy się na wykonaniu jak najlepszego projektu kanalizacji. Sieć kanalizacyjna niestety może ulegać awariom – przykładem jest rozszczelnienie rur, które doprowadzi do wycieku. Aby tego uniknąć, należy przeprowadzać regularne inspekcje przewodów kanalizacyjnych – dzięki nim w porę wykryjemy usterkę.

Kamery kanalizacyjne i stan techniczny rur

kamery kanalizacyjneZapobiegniemy tym samym większym problemom. Inspekcje muszą być prowadzone z wykorzystaniem takiej techniki, która nie uszkadza rur – a więc najlepiej zdecydować się na kamery kanalizacyjne. Są one wprowadzane do przewodów i pozwalają na wizualną ocenę ich stanu technicznego od wewnątrz. Choć technika wideo jest jedną z najczęściej wybieranych, należy pamiętać, że ma ona jednak swoje ograniczenia. Specjaliści zwracają uwagę na to, że za pomocą kamery nie uzyskamy informacji dotyczących parametrów rury kanalizacyjnej – to znaczy tego, jakiej jest grubości, czy jakie połączenie między dwoma przewodami zostało zastosowane. Nie dowiemy się więc, czy rury uległy korozji, która może wpłynąć negatywnie na ich wytrzymałość.

kamery kanalizacyjneCzy to oznacza, że tak popularne kamery kanalizacyjne właściwie do niczego się nie przydają? Nie, jest wręcz przeciwnie. Dzięki nim można zbadać warunki eksploatacyjne – obraz wideo pokaże nam, czy w kanale nie pojawiły się przerosty korzeni drzew, czy występuje osad denny, a także – o czym zostało wspomniane na początku – czy nie występują nieszczelności rur (na przykład w postaci rozsunięcia złączy). Kamery kanalizacyjne pozwalają więc ocenić wiele kwestii, ale inspekcje tego typu nie powinny stanowić jedynej metody badania przewodów kanalizacyjnych. Wideo to jedynie wstępna diagnoza. Pozostałe badania, które warto przeprowadzić, to między innymi badania kształtu przekroju poprzecznego, a także badania geotechniczne. Do przeprowadzenia tych ostatnich konieczne są georadary, które pozwolą wychwycić pustki powietrzne czy rozluźnienia gruntu. Dzięki badaniom gruntu będziemy wiedzieć też, jakie obciążenia wpływają na kanał.

Oprócz tego, według profesjonalistów istotne jest sporządzenie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, które są istotne dla określenia współczynnika bezpieczeństwa eksploatacji przewodów kanalizacyjnych. Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych badań, jeśli to potrzebne, należy przeprowadzić odnowę kanału ściekowe – nowoczesna technologia umożliwia wykonanie bezwykopowej odnowy, dzięki czemu w żaden sposób nie wpływamy na całą konstrukcję kanału.