pomiary elektryczne

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne?

Prowadzenie działalności gospodarczej na własnym terenie lub budowa obiektu mieszkalnego na własną rękę wymaga także zwiększonej troski o bezpieczeństwo techniczne obiektu. Dopełnienie wszelkich norm bhp, a także przestrzeganie prawa budowlanego pozwala w większości przypadków zapobiec płaceniu kar nakładanych na przykład przez straż pożarną lub niewypłaceniu odszkodowania od ubezpieczyciela w momencie wypadku.

Pomiary na budowie

pomiary elektryczneDo jednej z ważniejszych kontroli należy między innymi inspekcja elektryka, który może orzec o tym, czy budynek spełnia właściwe kryteria bezpieczeństwa. Budowa wymarzonego domu lub remont starego budynku wymagają odpowiedniej organizacji instalacji elektrycznych. Specjalnie wykwalifikowane w dziedzinie elektryki osoby mogą zostać zatrudnione do oceny stanu bezpieczeństwa obiektu i na tej usłudze wcale nie warto oszczędzać. Może to bowiem zapobiec wielu nieprzyjemnym dla portfela sytuacjom w postaci płacenia kar lub odmowie wypłacenia odszkodowania powypadkowego przez ubezpieczyciela. Po wykonaniu wstępnych usług projektowych na etapie budowy domu lub modernizacji budynku należy więc niezwłocznie skonsultować się z doświadczonym elektrykiem. Dzięki temu dobrane zostaną odpowiednie przyłącza, przekroje przewodów, zabezpieczenia oraz inne elementy, które powinny zostać użyte w czasie realizacji budowy.

pomiary elektryczneNajważniejszą kwestią jest właściwe zlokalizowanie instalacji elektrycznych, co jest niezwykle ważne w przypadku nowych obiektów, które nie posiadały wcześniej odgórnie przeznaczonych do tego miejsc. Doświadczeni elektrycy realizują zwykle ustalone wcześniej czynności, co oszczędza wszystkim członkom ekipy budowlanej sporo czasu. Wszelkie niezbędne pomiary elektryczne wykonywane są zazwyczaj i u schyłku budowy i przed oddaniem obiektu do użytku. Zapewnienia to maksymalny poziom bezpieczeństwa w całym budynku oraz daje możliwość podjęcia wcześniejszych modernizacji projektowych w dowolnym zakresie, zanim wszystkie przyłącza zaczną właściwie działać. Wszelkie pomiary polegają między innymi na użyciu specjalnych mierników i detektorów napięcia przez fachowca. Musi on posiadać stosowne uprawnienia SEP oraz specjalistyczną wiedzę. Czynności te należy wykonywać regularnie, co najmniej raz na pięć lat.

Mówi o tym prawo budowlane. Każdy prawidłowo przeprowadzony pomiar wieńczą spisywane przez elektryka protokoły odbioru instalacji elektrycznej budynku. Potwierdzają one poprawność wykonanych usług, a także zapewniają użytkownikom instalacji maksymalny poziom bezpieczeństwa na terenie obiektu.