siec-elektryczna

Linie i rozdzielnice średniego napięcia w sieci elektrycznej

Stale postępująca rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne, takie jak rozdzielnice średniego napięcia czy baterie kondensatorów. Wzrost popytu na tego rodzaju sprzęt jest również związany z procesami modernizacyjnymi, które są od wielu lat prowadzone w wielu miejscach na terenie całej Polski.

Czy rozdzielnice średniego napięcia są niezbędne dla działania sieci?

siec-elektrycznaWymiana starych i zużytych elementów infrastruktury na nowe także przekłada się na zwiększoną liczbę zamówień. Szczególnie często modernizowane są stacje transformatorowe zajmujące się rozdzielaniem energii elektrycznej, częstej modernizacji ulegają też rozdzielnice średniego napięcia oraz inne podzespoły. Duże zmiany przechodzą też rozdzielnice niskiego napięcia wchodzące w skład wszystkich stacji rozdzielczych, a także wyposażenie wykorzystywane przez rozdzielnice średniego napięcia o nieco innych parametrach. Kolejna sprawa to trend do zwiększania liczby odbiorników indukcyjnych, które są coraz częściej podłączane do sieci elektroenergetycznych. Taki stan rzeczy sprawia, że dochodzi do sporych ubytków mocy. Niezbędnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie urządzeń przeznaczonych do kompensacji mocy biernej. Do tego typu zastosowań wykorzystywane są najczęściej baterie kondensatorów w określonej liczbie. Zapotrzebowanie na takie produkty również się zwiększa, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z uprzemysłowionymi terenami i wieloma dużymi zakładami produkcyjnymi, które dynamicznie się rozwijają i potrzebują coraz większej ilości energii elektrycznej. Działanie wielkich zakładów z branży przemysłowej wymaga sporych nakładów finansowych i odpowiedniej infrastruktury technicznej, również w zakresie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych.

W związku z tym, że w wielu regionach polski firmy produkcyjne dosyć szybko się rozwijają i zwiększają skalę produkcji, należy liczyć się z tym, że popyt na urządzenia elektroenergetyczne będzie w najbliższej przyszłości rósł i to dosyć dużym tempie.