iniekcja ciśnieniowa

Na czym polega budowlana iniekcja ciśnieniowa?

Wiele budynków nie posiada obecnie odpowiedniej izolacji, która zabezpieczałaby obiekt przed zalaniem i uszkodzeniami. Aby jednak uniknąć potrzeby gruntownej przebudowy lub wymagającego ogromnych nakładów finansowych remontu, często proponowane są iniekcje betonem natryskowym, który doskonale uszczelnia dane struktury.

Iniekcja a przebudowa obiektu

iniekcja ciśnieniowaJest to wyjątkowo prosta metoda, która ponadto nie pochłania dużych pokładów czasu ani środków. Izolacje wykonywane sposobem ciśnieniowym pozwalają w krótkim czasie naprawić lub odtworzyć ubytki konstrukcyjne bez podejmowania poważnych przedsięwzięć. Aby zapobiec konieczności odkopywania fundamentów danego obiektu, najlepiej jest posłużyć się doraźnymi metodami ciśnieniowymi, które wykonywane są od środka budynku. Nowoczesna technologia pozwala zaoszczędzić więc na budowie czas i pieniądze. Obecnie iniekcja ciśnieniowa w dobrej cenie to najlepszy sposób na to, by skrócić czas przebudowy obiektów. Polega ona na wywiercaniu układu małych otworów, zainstalowaniu w nich iniektorów, a następnie wtłoczeniu przez nie pod odpowiednim ciśnieniem substancji uszczelniającej.

iniekcja ciśnieniowaStosuje się do tego zarówno żywice epoksydowe, jak i poliuretanowe, które zapewniają trwałość wszelkim izolacjom. Zastosowanie tego typu metody zapobiega zawilgoceniu obiektów, a także pogarszaniu się stanu technicznego budynków. Tworzone są dzięki temu bariery wodoszczelne. Otwory umieszcza się tuż nad posadzką zewnątrz lub od wewnątrz budynków pod odpowiednim kątem i na właściwej głębokości. Stosowane do tego procesu materiały to związki złożone z kilku komponentów, które w trakcie rozprowadzania do szczelin są płynem zbliżonym konsystencją do wody, co ułatwia ich aplikację. Można wtłoczyć je zarówno w szczeliny i kawerny z cegły, jak i z kamienia. Powstaje dzięki temu specyficzna i łatwa do wyłożenia zaprawa. W dalszej kolejności zaaplikowany preparat zaczyna się wiązać i powstaje nierozpuszczalny w wodzie żel. Powoduje to również wzrost objętości preparatu, a więc i mury są dzięki temu lepiej wypełnione. Zastosowanie tej metody to możliwość stworzenia swoistych barier wodoszczelnych przygotowywanych w krótkim czasie, ponieważ zaprawa wiąże się już około 15 minut po iniekcji i utwardza na stałe.

Tego typu rozwiązanie doskonale sprawdza się w starym budownictwie, ponieważ w dawnych domach często brakuje hydroizolacji poziomej fundamentów. Również w nowym budownictwie bywa ona po prostu źle wykonana. Wprowadzenie iniekcyjne specjalistycznych preparatów chemicznych przerywa podciąganie kapilarne wody, czyli mówiąc krótko dobrze izoluje dany fundament.