Wentylowanie pomieszczeń w domu

W każdym domu konieczne jest stworzenie obiegu powietrza, dzięki któremu zużyte powietrze będzie odprowadzane z pomieszczenia na zewnątrz, a świeże powietrze z zewnątrz będzie mogło być doprowadzane do poszczególnych pomieszczeń w domu. W celu stworzenia obiegu powietrza w domach wykorzystuje się najczęściej wentylację grawitacyjną.

wentylacjaTaka wentylacja tworzy się poprzez system kanałów wentylacyjnych. Kanał wentylacyjny znajduje się w przewodzie kominowym w domu. W Poszczególnych pomieszczeniach w domu są zamontowane kratki wentylacyjne. Dzięki nim zużyte powietrze jest zasysane i odprowadzane przewodem kominowym na zewnątrz budynku, ponad dach. Jest to możliwe dzięki różnicy ciśnień. Za pomocą tych samych kratek wentylacyjnych do pomieszczenia napływa również świeże powietrze z zewnątrz.
Rozwiązanie to ma jednak bardzo poważną wadę. Chodzi o temperaturę powietrza, które napływa do pomieszczenia. jako, że jest to powietrze zasysane z zewnątrz budynku ma ono taką samą temperaturę, jak powietrze na dworze. Zimą zasysane jest więc zimne powietrze, co wpływa na zwiększenie kosztów ogrzewania. Zaś latem z zewnątrz zasysa się ciepłe powietrze, co sprawia, że w pomieszczeniach musi być stosowana klimatyzacja mechaniczna i znowu dodatkowe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest rekuperacja, które polega na odzyskaniu powietrza przy użyciu specjalistycznych wymienników ciepła. Ciepło tak pozyskane może być wykorzystywane w dalszym ciągu. Świeże powietrze zassane z zewnątrz przechodzi przez wymienniki ciepła, gdzie jest ogrzewane i dopiero później rozprowadzane we wszystkich pomieszczeniach w domu.

Leave a Comment